NAŠE PROJEKTY

  • RYTÍŘ TOULOVEC

Rytíř Toulovec, který v roce 2012 získal prestižní ocenění 2. nejlepší projekt Pardubického kraje, je turistickým průvodcem po Litomyšli, který populárně-naučnou formou představuje město, historii a architekturu, a to sice osobitou formou, která otevírá okno do kulturní historie města Litomyšl. Filozofií našeho projektu je představit historické, architektonické a kulturní bohatství Litomyšle formou zážitku. Kromě pevných historických dat seznamujeme návštěvníky Litomyšle s mýty a pověstmi, které se o městě dlouhá léta tradují a které k Litomyšli bezesporu patří.

Běžná prohlídka městem trvá 1–3 hodiny, avšak Rytíř Toulovec se zájemcům o litomyšlské skvosty věnuje, tak dlouho, jak je jejich přáním.

Prozatím se můžeme pochlubit rekordní prohlídkou, která trvala sedm hodin. 

V případě, že se chcete o rytířovi Toulovcovi dozvědět více, navštivte naše facebookové či webové stránky www.rytirlitomysl.cz, kde mimo jiné najdete reference našich prohlídek.

  • ŘEMESLNICKÉ TRHY

Nezisková organizace Dobré divadlo pořádá již více než deset let řemeslnické trhy. Organizací takových akcí chce Dobré divadlo podpořit řemeslnou výrobu a umělce, kteří jsou nositeli českých tradic.

Dobré divadlo také pravidelně organizuje jednodenní festival s názvem Nábřeží řemeslníků. Poslední ročník se uskutečnil 19. května 2018 na královohradeckém nábřeží. Na festivalu se setkali řemeslníci, řemeslnické školy, umělci, tanečníci a muzikanti, kteří předvedli své dovednosti. Letos náš festival navštívilo více než tři tisíce návštěvníků. “Lidoví řemeslníci mají čistou duši. Jsou to vyrovnaní a příjemní lidé. Řemeslo dělají spíše z lásky a pro skromnou obživu. Do výrobků dávají lásku, mnohaleté zkušenosti a trpělivost. To je rozdíl ve srovnání s továrními výrobky ze supermarketu,” objasňuje Tomáš Langr – ředitel neziskové organizace Dobré divadlo – důvod, proč Dobré divadlo tyto trhy pořádá.

  • PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Od roku 2018 v Litomyšli pořádáme letní dětské příměstské tábory s vlastivědnou a divadelní tematikou. Domníváme se, že výchova nové generace, která bude dobře znát historii svého města a země, je základním kamenem pro stabilní a sebevědomou společnost. S dětmi pracujeme především metodou tzv. okouzlení, kdy se prostřednictvím zážitku snažíme vyvolat emoce, které následně vedou k dokonalejšímu zapamatování nově nabytých vědomostí.

Děti mohou strávit týden s rytířem Toulovcem, který jim vypráví o městské historii, architektuře, kultuře a v neposlední řadě o osobnostech, které jsou s Litomyšlí spojeny. Děti se během týdne naučí orientovat po městě. Navštíví zámek, Chrám nalezení svatého kříže, Městskou galerii a obrazárnu, Portmoneum, Krvavou uličku a mnohé další.

Náplní dalšího běhu tábora jsou řemeslnické práce, při kterých se děti vrací ke kořenům, když se během týdne učí rozmanité rukodělné činnosti, které nejen zvyšují jejich zručnost a podporují jejich představivost, ale také prohlubují dětské znalosti.