POSTAV SI SVÉ MĚSTO s architektem Gočárem ~ PROJEKTOVÝ DEN - Dobré divadlo

POSTAV SI SVÉ MĚSTO s architektem Gočárem ~ PROJEKTOVÝ DEN

📚 Připravili jsme zábavný výukový program pro žáky i učitele s architektem Gočárem! Přijeďte do Hradce Králové 🏙️, kde se mnoho dozvíte a odnesete si spoustu zajímavých zážitků. Seznamte se s historií a architekturou města, kterému prezident Masaryk přezdíval Salón republiky. 

Projekt podpořila Česká komora architektů, město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. 

~~~ 

📌 Nabízíme vám kompletně zajištěný celodenní program ve formě projektového dne 

V první části žáky čeká zážitková prohlídka Hradce 👣 s lektorem v kostýmu architekta Josefa Gočára. Budou objevovat město od sklepa až po půdu. Navštíví totiž gotické sklepení a shlédnou na město z Bílé věže. Společně s profesorem Gočárem budou vnímat město a hodnotit jeho architekturu a rozvržení. 

V druhé polovině prohlídky žáci vstoupí do gymnázia, kde se odehraje architektonický workshop. Pod dohledem profesora Gočára se pokusí vybudovat svoje vlastní město snů. Malí architekti si na zem si rozbalí velikou mapu města 🗺️ a budou řešit jeho rozvoj tak, jak tomu bylo ve skutečnosti roku 1880 po zbourání vojenské pevnosti. Budovy postaví z dřevěných kostek, a vyplní tak prostor mezi historickými cestami a řekami. Musí přitom přemýšlet nad potřebami občanů. Každý si bude hájit svůj názor a prosazovat ho mezi ostatními.  

~~~ 

🔸 Lektor vede děti inkluzivně, s využitím metody koučingu. Program v dětech rozvíjí logické myšlení, empatii, kreativitu a týmovou práci.  

🔹 Učitelé budou mít příležitost vidět svoji třídu z nadhledu a naučí se, jak pracovat s dětmi pasivními, aktivními i těmi, které zprvu společnou práci negují. 

~~~ 

ZAVOLTE NÁM A DOMLUVTE SE S NÁMI NA TERMÍNU A PODROBNOSTECH NA ČÍSLE 777 637 888 

Na program je možné uplatnit granty a šablony. Běžná cena je 300 Kč/osobu (slevu je možné domluvit). Velikost skupiny je max. 30 osob. Program upravujeme podle věku žáků, vhodný je pro děti od 10 let po vysokoškoláky.  

~~~ 

🏹 Organizujeme také školní výlety s rytířem Toulovcem. Ten děti provádí po krásné Litomyšli. Během výletu získají děti spoustu nových znalostí a společných zážitků. Více najdete na stránkách Dobrého divadla.